Συνάντηση Ο.Σ.Ι. με τη Δημοτική Αρχή

Συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιωαννιτών είχε το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων (Ο.Σ.Ι.) την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι., στη συζήτηση τέθηκαν τα ζητήματα της προαγωγής της στοματικής υγείας με στοχευμένες δράσεις σε σχολεία και Κ.Α.Π.Η. της πόλης.

Επιπλέον, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, έγινε μια προσπάθεια συνεννόησης και εξεύρεσης λύσης για τη λειτουργία του Κοινωνικού Οδοντιατρείου. Τα μηνύματα ήταν ενθαρρυντικά και με δεδομένη τη θέληση και των πλευρών για επανέναρξη της λειτουργίας του φορέα, τα όποια γραφειοκρατικά ζητήματα ελπίζουμε να ξεπεραστούν.

Στο Δήμαρχο, κ. Θ. Μπέγκα, καθώς και στους παρόντες Αντιδημάρχους, ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα της πόλης των Ιωαννίνων για την ανάληψη του κορυφαίου ετήσιου συνεδριακού γεγονότος της Οδοντιατρικής Κοινότητας,του Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου (Π.Ο.Σ.) για το έτος 2018.

Η συζήτηση διεξήχθη υπό πνεύμα συνεργασίας και σύμπνοιας για την επίλυση όλων των θεμάτων που προέκυψαν, ενώ η Δημοτική Αρχή συνεχάρη το Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι. για την πρωτοβουλία στη διεκδίκηση του 38ου Π.Ο.Σ., γεγονός που θα προσελκύσει πάνω 2000 επισκέπτες στην πόλη μας και δήλωσε σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή.

Ο Ο.Σ.Ι. και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής συμφώνησαν σε μια νέα συνάντηση για το σχεδιασμό της υλοποίησης των αποφάσεων (Κοινωνικές Δράσεις, Δημοτικό Οδοντιατρείο, ενημέρωση πολιτών).

#ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς #ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts