Επισκέψεις Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι. σε δημόσιες δομές παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης

Την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017 ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις που είχε προαναγγείλει το Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι. στις δημόσιες δομές παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης του νομού Ιωαννίνων.

Η αρχή έγινε με την επίσκεψη στα οδοντιατρεία του Π.Ε.Δ.Υ. Ένα καλά οργανωμένο κέντρο παροχής οδοντιατρικών εργασιών είναι επανδρωμένο με πέντε (5) συναδέλφους, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο φάσμα θεραπευτικών και οδοντοπροσθετικών πράξεων. Η μονάδα φέρνει εις πέρας περί τις 1000 περίπου οδοντιατρικές συνεδρίες ασθενών μηνιαίως, διαθέτοντας παιδοδοντιατρικό και οδοντοτεχνικό τμήμα.

Η δεύτερη επίσκεψη έγινε στο οδοντιατρικό τμήμα του Γ.Ν. Χατζηκώστα. Τρεις (3) οδοντιατρικές μονάδες είναι εγκατεστημένες στο χώρο του υπογείου, εξυπηρετώντας επείγουσες ανάγκες ασθενών ή κατόπιν ραντεβού οδοντιατρικές θεραπευτικές περιπτώσεις. Σημειώθηκε δε πως τα παρεχόμενα υλικά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του οδοντιατρείου.Στο ΓΝΘΧ τμήμα διενεργούνται χειρουργικές πράξεις όπως εξαγωγές εγκλείστων, ενώ λειτουργεί και εξωτερικό τακτικό εξεταστικό ΓΝΘΧ ιατρείο.

Τέλος αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι. επισκέφθηκε το οδοντιατρικό τμήμα του Π.Γ.Ν.Ι., ενώ στο περιθώριο της συνάντησης έγινε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για επιμέρους θέματα με τον Αν. Διευθυντή, όπως η συνεργασία του Ο.Σ.Ι. με το Π.Γ.Ν.Ι. για τη διαχείριση και την αποκομιδή των μολυσματικών αποβλήτων των ιδιωτικών οδοντιατρείων. Ο μόνιμος συνάδελφος μας ενημέρωσε πως στο οδοντιατρικό τμήμα εξυπηρετούνται τακτικά και έκτακτα περιστατικά κατόπιν ραντεβού, αλλά ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα υλικά είναι περιορισμένα.

Σκοπός των επισκέψεων ήταν η ενημέρωση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι. σχετικά με τη λειτουργία των δομών αυτών, η καταγραφή τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν στην πορεία του χρόνου, αλλά και η συνεργασία με τους συναδέλφους όποτε και όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο και δυνατό. Εξήχθησαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των δημόσιων φορέων παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης στο νομό Ιωαννίνων.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts