Πιστοποιημένο σεμινάριο BLS/ΚΑΡΠΑ/πρώτες βοήθειες με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

Πιστοποιημένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών του Ο.Σ.Ι. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών (ΕΕΔΕΠ) : Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, 08:30-14:30, γραφεία Ο.Σ.Ι. , " Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή". Ο κάθε συμμετέχοντας θα λάβει βιβλίο πρώτων βοηθειών μία (1) εβδομάδα νωρίτερα. Πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC). Κόστος συμμετοχής 25€. Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής 31.05.2017. Πληροφορίες/εγγραφές στα τηλ 2651027788.

#ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts