Αποτελέσματα εκλογών Ο.Σ.Ι.


Μετά τις αρχαιρεσίες του Ο.Σ.Ι. για την ανάδειξη :

1. των μελών του νέου Δ.Σ.

2. των εκπροσώπων στη συνέλευση της Ε.Ο.Ο.

3. της εξελεγκτικής επιτροπής

4. των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου

που έλαβαν χώρα την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα :

Ψήφισαν : 67 μέλη

Έγκυρα : 67 ψηφοδέλτια

Έλαβαν :

Οδοντιατρική Πρωτοπορία 57

Αριστερή Παρέμβαση 10

Αναλυτικά :

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

για το Δ.Σ.

Κήττας Δ. 28 ψ.

Παπανικολάου Γ. 21ψ.

Πασιά βασιλική 26ψ.

Σουτόπουλος Ν. 17ψ.

Τόπουλος Αχ. 14ψ.

Τσάντος Χ. 12ψ.

για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Τακτικά μέλη

Ευστρατίου Μ. 24ψ.

Πάκος Θ. 15ψ.

Πάντου Αλ. 14ψ.

Αναπληρωματικά μέλη

Σαΐνης Ι. 8ψ.

Σιώχος Κ. 22ψ.

Σπανός Ι. 12ψ.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

για το Δ.Σ.

Σταχούλης Σ. 5ψ.

Στεφανίδου Β. 3ψ.

έδρες στο Δ.Σ. (7)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 06

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 01

Εκπρόσωποι στην Ε.Ο.Ο. (2)

Πασιά Β. 24ψ. (εκλέγεται)

Σιώχος 33ψ. (εκλέγεται)

Σταχούλης 8ψ.

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. έλαβε χώρα την Τρίτη 28 Μαρτίου και συγκρότησε σώμα μελών με την παρακάτω σύνθεση :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κήττας Δ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σουτόπουλος Ν.

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πασιά Β.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τσάντος Χ.

ΤΑΜΙΑΣ Παπανικολάου Γ.

ΜΕΛΟΣ Τόπουλος Αχ.

ΜΕΛΟΣ Σταχούλης Σπ.

Καλή θητεία!

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts