Απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων για μέλος του Ο.Σ.Ι.


Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων (Ο.Σ.Ι.) ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τις αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ.).

Κατόπιν προφορικών καταγγελιών εις βάρος μέλους του Ο.Σ.Ι. περί παραβίασης διατάξεων του δεοντολογικού κανονισμού, το Δ.Σ. προέβη, αρχικά σε σύσταση και κατόπιν της μη συμμορφώσεως του μέλους του Ο.Σ.Ι. με την προβλεπόμενη νομοθεσία, σε παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η απόφαση του Π.Σ. κοινοποιήθηκε στο κατηγορούμενο μέλος του Ο.Σ.Ι. , στο Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι. το οποίο με τη σειρά του την κοινοποίησε στους όμορους Οδοντιατρικούς Συλλόγους που συμμετείχαν με μέλη τους στο Π.Σ. (Άρτας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Πρέβεζας).

.

Σύμφωνα με την απόφαση ο Οδοντίατρος – μέλος του Ο.Σ.Ι. κηρύχθηκε αθώος για την κατηγορία της παράβασης του άρθρου 5 του π.δ. 84/2001 περί άδειας λειτουργίας ιδιωτικού Οδοντιατρείου και του άρθρου 23 του π.δ. 39/2009 περί παρουσίας Οδοντιάτρων στο διαδίκτυο.

Κηρύχθηκε ένοχος :

1) για παράβαση των άρθρων 21 και 22 παρ. 1 του π.δ. 39/2009 περί διαφήμισης Οδοντιάτρων

2) για παράβαση των άρθρων 15 παρ. 1 του π.δ. 84/2001 και 26 περ. β του π.δ. 39/2009 περί διαφήμισης Οδοντιάτρων

3) για παράβαση των άρθρων 26 περ. α’ του π.δ. 39/2009 περί επαγγελματικών πινακίδων

4) για παράβαση των άρθρων 24 και 43 παρ. 1 του π.δ. 39/2009 περί χρήσως αθέμιτων τρόπων προσέλκυσης πελατών και παρουσίας του Οδοντιάτρου στο διαδίκτυο

Η ποινή που του επιβλήθηκε :

Έγγραφη επίπληξη για την πρώτη και τρίτη παράβαση και χρηματικό πρόστιμο 1000€ για τη δεύτερη και τέταρτη παράβαση.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στα Ιωάννινα στις 22.06.2016 και η απόφαση εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 29.06.2016.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts