Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης υπηρεσιών Οδοντίατρου του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α»

Για « Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Οδοντίατρου για τους δικαιούχους του Δημοτικού Οδοντιατρείου Αλληλεγγύης του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών»

Του Κ.Α. 10-6117 ποσού 10.800€

Αριθμ. Διακήρυξης 55/2016

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Με την ευγενική

χορηγία της

Διεύθυνση

Γ. Παπανδρέου 2 Κτίριο Β,

ΤΚ 45 444, Ιωάννινα

 

www.osioanninon.com

Τηλ. 26510 27788

email: osioanninon@gmail.com

Οργανισμοί

Σύλλογοι

Ενημέρωση

Ξένες οδ. ιστοσελίδες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

© 2015 Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων.