Δηλώσεις συμμετοχής εθελοντών μελών του Ο.Σ.Ι. για τις επισκέψεις σε προσφυγικούς χώρους φιλοξενίας.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συνεισφέρουν εθελοντικά στις επισκέψεις του Ο.Σ.Ι. στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων του Νομού Ιωαννίνων ( Δολιανά, Κόνιτσα, Τσεπέλοβο, Κατσικάς), παρακαλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα τη γραμματεία ή το Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι.

Οι επισκέψεις έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων, θα καθορισθούν άμεσα οι ομάδες εθελοντών συναδέλφων για τον εκάστοτε χώρο φιλοξενίας.

Οι συνάδελφοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά ή να ενημερώσουν τηλεφωνικά για τα παρακάτω:

1. διαθεσιμότητα

2. Ονομ/μο συναδέλφου εθελοντή

3. αριθμός δελτίου ταυτότητας (έκδοση ειδικού δελτίου εισόδου στους χώρους)

4. στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Ο.Σ.Ι. ή τα μέλη του Δ.Σ.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts