Επίσκεψη εθελοντών-μελών του Ο.Σ.Ι. σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων

Αγαπητοί συνάδελφοι και πολίτες του Νομού Ιωαννίνων,

Ο Ο.Σ.Ι. αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά το κοινωνικό "πρόσωπό" του, αναμένεται να επισκεφθεί τους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων του Νομού Ιωαννίνων.

Μετά από επικοινωνία με τους αρμόδιους συντονιστικούς φορείς και αφού διαπιστώθηκε κενό στην παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης των φιλοξενουμένων συνανθρώπων μας, το Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι. προτείνει στα μέλη του την δυνατότητα -εθελοντικής- προσφοράς στην διαμορφωμένη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συντονισμένη δράση του Ο.Σ.Ι. αποτελεί η ενημέρωση των μελών του για τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Προτείνεται, ως εκ τούτου αναγκαία, η συνάντηση των μελών που επιθυμούν να συνδράμουν εθελοντικά την προσπάθεια αυτή στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Ορίζεται ως ημέρα συνάντησης η Δευτέρα 27.06.2016, ώρα 09:00 μ.μ. στο χώρο των γραφείων του Ο.Σ.Ι.

Συνάδελφοι που αδυνατούν να παρευρίσκονται στη συνάντηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με τη γραμματεία του Ο.Σ.Ι. και να δηλώσουν την διαθεσιμότητά τους.

Εκ του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι.

#ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς #ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts