Βεβαίωση εισφορών Τ.Σ.Α.Υ.

Από την ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. - (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) μπορείτε να κατεβάσετε σε αρχείο pdf την έγγραφη βεβαίωση των καταβληθέντων εισφορών σας στο ταμείο για το έτος 2015.

Η χρήση του εγγράφου είναι φορολογική.

Μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Τ.Σ.Α.Υ. πατώντας ΕΔΩ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά φωτογραφικές οδηγίες για την εκτύπωσή του.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts