Αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης μελών Ο.Σ.Ι.

Το ωράριο εξυπηρέτησης των μελών του Ο.Σ.Ι. στα γραφεία του, αναπροσαρμόζεται από 01.06.2016 ως εξής :

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 09:00 - 13:00

ΤΕΤΑΡΤΗ : 18:00 - 21:00

εκ του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts