Απάντηση Ε.Ο.Ο. προς Ο.Σ.Ι. σχετικά με διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης από εμπορική εταιρία.


Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων πληροφορήθηκε την πρωτοβουλία διοργάνωσης επιστημονικής επιμορφωτικής ημερίδας στην πόλη των Ιωαννίνων το Σάββατο 21 Μαΐου 2016 από την εταιρία Coltene-Παντελίδης Α.Ε.

Ο Ο.Σ.Ι. δεν έλαβε καμία επίσημη ενημέρωση εκ μέρους της συγκεκριμένης εταιρίας για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η διοργάνωση της δεν τελεί υπό την αιγίδα επιστημονικής εταιρίας, κέντρου επαγγελματικής οδοντιατρικής κατάρτισης, της Ε.Ο.Ο. ή του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου. Ο Ο.Σ.Ι. σε σχετικό ερώτημα προς την Ε.Ο.Ο. , αναφορικά με την επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται, έλαβε την παρακάτω απάντηση :

Ο Ο.Σ.Ι. οφείλει να είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιστημονικών - επιμορφωτικών ημερίδων και εκδηλώσεων που αφορούν τα μέλη του στα πλαίσια του νομού Ιωαννίνων.

Εκ του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts