Πανηπειρωτική επιστημονική ημερίδα του Ο.Σ.Ι.

Το τελικό πρόγραμμα της Πανηπειρωτικής επιστημονικής ημερίδας του Ο.Σ.Ι. Σάββατο 14 Μαΐου 2016 - ξενοδοχείο Grand Serai Ιωάννινα.

#ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς #ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts