Κινητοποίηση για το "Ασφαλιστικό"

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι αλλαγές που επίκεινται με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου είναι επώδυνες για τους ήδη/μελλοντικούς ασφαλισμένους ή/και συνταξιούχους του Ε.Τ.Α.Α. - πρώην Τ.Σ.Α.Υ.

Μετά από σύσκεψη εργασιακών φορέων που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 αποφασίστηκε η από κοινού κινητοποίηση με σκοπό την αποτροπή της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου.

Σε αυτό το πλαίσιο όλοι οι φορείς θα δώσουν όλες τις δυνάμεις τους για τη στήριξη και οργάνωση ανάλογων δράσεων.

Το Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι. σε συνεδρίαση της Τρίτης 12 Ιανουαρίου 2016 ομόφωνα αποφάσισε τη συμμετοχή του Ο.Σ.Ι. σε :

1. Συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 15.01.2016 με θέμα τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του κλάδου των υγειονομικών σχετικά με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

2. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου στα Ιωάννινα.

Η συμμετοχή όλων των μελών του Ο.Σ.Ι. κρίνεται επιβεβλημένη.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts