Γενική Συνέλευση Ο.Σ.Ι.

Ο Ο.Σ.Ι. καλεί τα μέλη του σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση στα γραφεία του Συλλόγου την Τετάρτη 2/12/2015 και ώρα 20:00 στα Γραφεία του Συλλόγου με Θέμα το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 09/12/2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts