Συνάντηση των φορέων με τη Διοίκηση του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στις 13-10-2015

Ενόψει των εξαγγελιών της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός μόνο Ταμείου, οι εκπρόσωποι των ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών και κτηνιάτρων της χώρας συναντώνται με τη διοίκηση του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, την Τρίτη 13.10.2015.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ε.Ο.Ο.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts