Εκκαθάριση μητρώου μελών Ο.Σ.Ι. - βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Από τις αρχές του έτους 2015, όπως είχε προαναγγελθεί και αποφάσισε ομόφωνα η Γ.Σ. του Ο.Σ.Ι. , έχει ξεκινήσει η καταγραφή του ενεργού -νόμιμα εργαζόμενου- Οδοντιατρικού δυναμικού του νομού Ιωαννίνων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει στην πρώτη φάση της την παραλαβή και ανάρτηση ειδικής βεβαίωσης σε εμφανές σημείο της έξω θύρας των Οδοντιατρείων μας.

Η βεβαίωση ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ θα αναγράφει στοιχεία σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του Οδοντιάτρου (την ακριβή διεύθυνση του χώρου εργασίας του, τον αριθμό μητρώου του στον Ο.Σ.Ι., την ειδικότητα ή εξειδίκευση που έχει λάβει ο συνάδελφος από εγκεκριμένο Ακαδημαϊκό ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού, με την απαραίτητη αναγνώριση –ΔΟΑΤΑΠ κ.ά.) και θα συνοδεύεται από σχετική επικύρωση του Ο.Σ.Ι.

Προϋπόθεση για την παραλαβή της βεβαίωσης είναι η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων και αποδεικτικών κτήσης των ακαδημαϊκών τίτλων (όταν υπάρχουν) και καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο σύλλογο. Ποσό αυτών των χρημάτων υποχρεούται ο Ο.Σ.Ι., με νόμο του ελληνικού κράτους, να καταβάλλει στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως η καταγραφή του ενεργού Οδοντιατρικού δυναμικού στο νομό Ιωαννίνων, θα αποτρέψει αφενός την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος, αφετέρου θα δώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα στον Ο.Σ.Ι. να καταβάλλει στην Ε.Ο.Ο. το ποσοστό των εισφορών από τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΑ μέλη του και ΟΧΙ χρήματα που αντιστοιχούν στο σημερινό, ελλιπώς ενημερωμένο, μητρώο μελών. Το παρόν μητρώο Οδοντιάτρων στο νομό Ιωαννίνων περιλαμβάνει οικονομικά τακτοποιημένα και μη τακτοποιημένα μέλη καθώς ΚΑΙ συναδέλφους που έχουν μετοικήσει ή διακόψει την άσκηση της Οδοντιατρικής στο νομό Ιωαννίνων, χωρίς όμως να ενημερώσουν τον αρμόδιο Ο.Σ.Ι.

Συναισθανόμενοι και την οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, ο Ο.Σ.Ι. θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα συνεννόησης με τους συναδέλφους για την τακτοποίηση των οικονομικών τους οφειλών.

Ας είναι η απόφαση αυτή που λάβαμε όλοι μας, ένα βήμα παραπέρα στην τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του συλλόγου προς τρίτους και την κατ' επέκταση ενδυνάμωση του μέσα από πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις προαγωγής του Οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Υ.Γ.: η διαδικασία παραλαβής των βεβαιώσεων ξεκίνησε από 01.01.2015 και θα λαμβάνει χώρα στα γραφεία του Ο.Σ.Ι., .

Με τιμή και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Εκ του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts