Προσφορές Τραπεζών για POS στα μέλη του Ο.Σ.Ι.

Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι. και ακολουθώντας τις επιταγές της νέας οικονομικής κατάστασης που διαμορφώνεται στη χώρα μας μετά τα capital controls του καλοκαιριού, παραθέτουμε τις προσφορές για την αγορά/ενοικίαση τερματικών ασφαλών πληρωμών (POS).

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Ο.Σ.Ι.

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2. EUROBANK

3. Εθνική Τράπεζα

Για τυχόν αλλαγές στις προσφορές των τραπεζών και νέες προτάσεις από άλλα τραπεζικά ιδρύματα και εφόσον ο Ο.Σ.Ι. ενημερωθεί επισήμως, θα υπάρχει και η ανάλογη ανανέωση της παρούσας δημοσίευσης.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts