35ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο


Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο πολυτελές περιβάλλον του συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου Rodos Palace, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2015.

Στους συνέδρους θα χορηγηθούν για πρώτη φορά μονάδες ECTS, που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφερόμενης μοριοδότησης, εφόσον, μέχρι τότε, η σχετική δικαιοδοσία ανατεθεί στην ΕΟΟ.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του 35ου Π.Ο.Σ. πατώντας εδώ

#ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts