Βγάλε γλώσσα στον καρκίνο του στόματος


bgale glossa.jpg

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Σαββάτο 1 Νοεμβίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο DU LAC Ημερίδα με θέμα :( ΒΓΑΛΕ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ )!!!!!!!!

Ώρα έναρξης 9:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts