Κώδικας Οδ. Δεοντολογίας

Υπεύθυνη Δήλωση Ο.Σ.Ι.

Συστέγαση Ιδιωτικών Φορέων

Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρου

Έναρξη  επαγγέλματος οδοντιάτρου

Εγγραφή στο Τ.Σ.Α.Υ.

Άδεια ακτινολογικού

Με την ευγενική

χορηγία της

Διεύθυνση

Γ. Παπανδρέου 2 Κτίριο Β,

ΤΚ 45 444, Ιωάννινα

 

www.osioanninon.com

Τηλ. 26510 27788

email: osioanninon@gmail.com

Οργανισμοί

Σύλλογοι

Ενημέρωση

Ξένες οδ. ιστοσελίδες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

© 2015 Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων.