Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών του Ο.Σ.Ι. που έλαβαν χώρα την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ., των εκπροσώπων στη συνέλευση της Ε.Ο.Ο., της εξελεγκτικής επιτροπής και των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου, εξελέγησαν οι παρακάτω συνάδελφοι στα αντίστοιχα όργανα: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Ι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Δημήτριος Κήττας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Νικόλαος Σουτόπουλος  

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    Βασιλική Πασιά

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Χρήστος Τσάντος

ΤΑΜΙΑΣ                                   Γεώργιος Παπανικολάου

ΜΕΛΗ                                      Αχιλλέας Τόπουλος

                                                Σπύρος Σταχούλης 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μαρκέλλα Ευστρατίου

Θεοχάρης Πάκος

Αλεξάνδρα Πάντου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ο.Σ.Ι.

ΣΤΗΝ Ε.Ο.Ο.

Βασιλική Πασιά

Κων/νος Σιώχος